Zum Inhalt der Seite

SphereCover Firma: Gan-Shin
Preis: 7,99 €
Erscheinungstermin: 08.02.2013 (erschienen)
Bestellen: Amazon
Empfehlen:
Tracks:
1. Until Strawberry Sherbet
2. Dance With Me Saigono Rakuen
3. Hoshio Tobikoete
4. Yumehikou
5. Bon Voyage!
6. Living in the Same Time Onaji Tokio Ikite
7. Yume Hurry Up
8. Sunaona Kimochi
9. Nakeba Iino
10. Asita Smile
11. Hoshinonai Yorue
12. Be Natural
13. Rusoono Mori Shagaaruno Sora (Bonus Track)Zurück