Zum Inhalt der Seite

Half and, Half (Why Don't You Come Into My Heart?)Cover Firma: Gan-Shin
Preis: 7,99 €
Erscheinungstermin: 08.02.2013 (erschienen)
Bestellen: Amazon
Empfehlen:
Tracks:
1. Kimino Answer
2. A Late Comer
3. Nijiirono Sneaker
4. Manatsuno Barentain
5. Don't Say"wake Up Baby"
6. Ameno Hino Sheikusupia
7. Friends
8. Karejji Ringuo Kaini Yukoo
9. Rikurettoga Naiteiru
10. Koino Scramble Race
11. El Wakt
12. BecauseZurück